Na konferencji przekazaliśmy materiały edukacyjno-badawcze w postaci teczek z kompletami dokumentów: informacje o programie, formularz zgody na dwukrotne wykonanie pomiarów antropometrycznych oraz pomiaru ciśnienia krwi, a także ankietę żywieniową. Uprzejmie…
więcej »