Zapraszamy na konferencję naukową „Świat bez raka #2” 10 października 2015 r. w Akademickim Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa” przy ul. Gagarina 37a w Toruniu. Prezydent Miasta Torunia Michał Zalewski objął Honorowy Patronat nad konferencją.

Motto tegorocznej konferencji to: „Lekarz przyszłości nie będzie dawał leków lecz poinstruuje pacjenta w kwestii odpowiedniego stylu życia, diety oraz przyczyn i zapobiegania chorób” ~Thomas Edison, rok 1903

W zeszłorocznych ankietach otrzymaliśmy bardzo pozytywną informację zwrotną od uczestników konferencji pt. „Świat bez raka – naturalne metody zapobiegania i leczenia” z prośbą o kontynuację. Było to pierwsze takie spotkanie w woj. kujawsko-pomorskim traktujące o naturalnym leczeniu i zapobieganiu chorób dietozależnych. W tym roku ponownie zaprosiliśmy wspaniałych specjalistów i naukowców, by szerzyć wiedzę na temat terapii naturalnych w profilaktyce chorób nowotworowych i dietozależnych oraz zachęcać do wzięcia odpowiedzialności za swoje zdrowie i życie.