PROGRAM KONFERENCJI

9:15 – 10:00 Rejestracja
10:00 – 10:15 Powitanie i rozpoczęcie konferencji

10:15 – 12:45 SESJA I

Nowotwór – choroba cywilizacyjna

  1. Gorączka, pirogeny i rak – prof. dr hab. Wiesław Kozak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  2. Wpływ diety na powstawanie nowotworów – dr Jerzy Gubernator, Uniwersytet Wrocławski
  3. Dieta antynowotworowa – profilaktyka i wspomaganie terapii – dr Irena Dawidiuk, Centrum Futura

12:45 – 13:00 Przerwa kawowa (15 min)

13:00 – 15:00 SESJA II

Świat bez raka

  1. Wybrane rośliny przeciwnowotworowe uprawiane i dziko rosnące w Polsce – dr Henryk Różański
  2. Alternatywne metody leczenia nowotworów – dr Jerzy Gubernator, Uniwersytet Wrocławski

15:00 – 16:00 Przerwa obiadowa i kawowa (60 min) – catering na miejscu

16:00 – 18:00 SESJA III

Naturalne terapie antynowotworowe

  1. Hipertermia w medycynie spersonalizowanej oraz w onkologii – dr Dariusz Rembisz, Centrum Medyczne Onkologii i Hipertermii w Warszawie
  2. Naturalne związki jako potencjalne leki przeciwnowotworowe – prof. dr hab. Iwona Wawer, Warszawski Uniwersytet Medyczny

18:00 Zakończenie Konferencji