SONY DSCDr n. med. Irena Dawidiuk – absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Specjalizacja stopnia I i II w dziedzinie chorób wewnętrznych. W latach 1975-1991 r. pracownik naukowo-dydaktyczny Kliniki Chorób Wewnętrznych i Alergicznych we Wrocławiu. Ukończyła Podyplomowe Studia z zakresu Żywienia Człowieka w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (2006-2007).
Od lat prowadzi Dietetyczne Centrum Futura we Wrocławiu. Bierze czynny i bierny udział w wielu zjazdach i konferencjach związanych z żywieniem człowieka w różnych jednostkach chorobowych. Szczególnie interesuje się stosowaniem diet leczniczych w chorobach onkologicznych, ponadto w schorzeniach alergicznych, zaburzeniach odporności, schorzeniach przewodu pokarmowego, a zwłaszcza w celiakii dzieci i dorosłych, chorobach neurologicznych, w autyzmie, u dzieci z zespołem Aspergera, nadpobudliwych, ze schorzeniami układu moczowego.
Zajmuje się profilaktyką chorób cywilizacyjnych. Współpracuje z szeregiem instytucji prowadzących program wczesnego wspierania rozwoju dziecka. Jest współautorem kilku książek w tej dziedzinie. Od roku 2005 współpracuje czynnie z francuskim Stowarzyszeniem Vivre sans Douleur (Życie bez bólu) organizując szkolenia i konferencje w Polsce i we Francji.

www_Iwona_Wawer

Prof. dr hab. Iwona Wawer – kierownik Zakładu Chemii Fizycznej na Wydziale Farmaceutycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Zajmuje się zastosowaniem spektroskopii NMR i EPR w badaniach związków biologicznie czynnych izolowanych z roślin oraz leków.Prowadzi badania antyoksydantów, jako składników żywności, suplementów diety i kosmetyków. Autorka książek o aronii, herbacie, suplementach diety oraz wielu artykułów popularno-naukowych. Wiceprezes Krajowej Rady Suplementów i Odżywek.

 

www_Jerzy_GubernatorDr Jerzy Gubernator – pracowniki naukowy Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od szeregu lat zajmuje się nowymi metodami walki z nowotworami, poprzez zastosowanie liposomów jako nośników leków przeciwnowotworowych. Uzyskane wyniki publikuje w renomowanych wydawnictwach naukowych.
Współautor patentów dotyczących technologii liposomowej. W roku 2004 w uznaniu indywidualnych osiągnięć w dziedzinie chemii medycznej otrzymał Medal im. Stanisława Binieckiego. Za prace nad liposomowymi postaciami antracyklin, dzięki którym uzyskano znaczne zwiększenie aktywności przeciwnowotworowej leków oraz zmniejszenie ich toksyczności, otrzymał złoty medal za rok 2009 podczas Międzynarodowych Targów Technologicznych Innowacji „Eureka” w Brukseli.
Kierownik Międzyuczelnianego Centrum Biotechnologii Agregatów Lipidowych. Prowadzi wykłady dla studentów w zakresie nanotechnologii, a także wykłady popularnonaukowe dla młodzieży w zakresie nowoczesnych metod zwalczania nowotworów w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Interesuje się również metodami zapobiegania chorobom nowotworowym oraz alternatywnymi metodami leczenia nowotworów. Swoją wiedzą dzieli się podczas organizowanych wykładów i spotkań w całym kraju.”

www_Wieslaw_KozakProf. dr hab. Wiesław Kozak – profesor tytularny i profesor zwyczajny UMK. Kierownik Zakładu Immunologii na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska (BiOŚ) UMK oraz dziekan wydziału BiOŚ. Swoje zainteresowania naukowe oraz ponad 30-letnią pracę badawczą poświęcił zagadnieniom gorączki i reakcji fazy ostrej podczas infekcji i procesów zapalnych. Współpracuje ze znanymi w Polsce i na świecie wybitnymi badaczami w tej dziedzinie. Był stypendystą British Council (Wielka Brytania), National Institute of Health (USA), American Physiological Society (USA) i Marie Curie Activity (UE).
Autor lub współautor ponad 200 publikacji naukowych, w tym licznych oryginalnych prac doświadczalnych i monograficznych artykułów przeglądowych opublikowanych w czasopismach z tzw. Listy Filadelfijskiej, rozdziałów książek, abstraktów konferencyjnych i opracowań popularnonaukowych. Recenzent naukowy i członek komitetów redakcyjnych wielu czasopism naukowych o zasięgu światowym. Wypromował liczne grono magistrów i doktorów nauk biologicznych.
Do najważniejszych dotychczasowych osiągnięć naukowych Profesora Kozaka należą m.in. badania nad:

  1. metabolicznym źródłem pirogennych prostaglandyn i transdukcją wewnątrzkomórkowych sygnałów we wczesnych fazach reakcji gorączkowej;
  2. rolą cytokin w genezie gorączki;
  3. mechanizmem endogennej antypirezy, tj. fizjologicznego procesu regulującego pułap gorączki, działającego na poziomie endokrynnym, sieci cytokinowej i metabolizmu kwasu arachidonowego;
  4. mechanizmem tolerancji pirogenowej;
  5. badania nad adaptacyjną, homeostatyczną i przeciwnowotworową rolą gorączki.

www_dr_RembiszDr n. med. Dariusz Rembisz – lekarz chorób wewnętrznych i metabolicznych, specjalista medycyny rodzinnej. Członek Polskiego Naukowego Towarzystwa Otyłości i Przemiany Materii, European Association for the Study of Obesity (EASO) oraz Specialist Certification of Obesity Professionals in Europe (SCOPE). Pomysłodawca, założyciel, współwłaściciel i główny konsultant Europejskiego Centrum Leczenia Otyłości Dzieci i Dorosłych „M&R Genesis Clinic”. Autor wielu publikacji na temat otyłości, zaburzeń gospodarki lipidowej oraz dietetyki. Wielokrotnie cytowany jako ekspert w prasie poradnikowej i artykułach dotyczących nadwagi oraz przemiany materii. Ukończył liczne kursy i szkolenia z zakresu zaburzeń metabolicznych, jak również szkolił lekarzy i pacjentów z tematyki związanej z otyłością i towarzyszącymi jej schorzeniami.
Jest członkiem i założycielem Polskiego Towarzystwa Hipertermii Onkologicznej oraz Stowarzyszenia Cardio Help będącego uzupełnieniem merytorycznym Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą. Doradca w Centrum Onkologii i Hipertermii w Warszawie.
Obecnie pełni również funkcję Dyrektora ds. Medycznych w Szpitalu Św. Elżbiety w Warszawie.

 
www_Henryk_Rozanski
Dr n. biol. Henryk Różański – absolwent Wydziału Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu; doktor nauk biologicznych. Praca doktorska na I Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Dodatkowo odbył indywidualne studia z zakresu medycyny sądowej i kryminalistyki na Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego i Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu. Wieloletni stypendysta szwajcarskiej Fundacji Büchnera, prezes Polskiego Towarzystwa Zielarzy i Fitoterapeutów, pracownik naukowo-dydaktyczny w PWSZ w Krośnie.
Autor ponad 100 prac naukowych z zakresu biologii, historii medycyny i farmacji, toksykologii, farmakologii, medycyny środowiskowej i pracy oraz fitochemii. Konsultant naukowy wielu firm farmaceutycznych, kosmetycznych i spożywczych w kraju i za granicą. Autor wielu receptur i rozwiązań technologicznych preparatów dla przemysłu kosmetycznego, spożywczego i farmaceutycznego.
Od wielu lat prowadzi badania nad właściwościami przeciwnowotworowymi wybranych substancji roślinnych, których efektem jest opracowanie szeregu preparatów o nazwie Onkostat (w trakcie badań).
Od 1994 r prowadzi prace nad utworzeniem bazy szczegółowych informacji o ludowych lekach naturalnych rzadko stosowanych i zaniechanych.
Autor najbardziej popularnego bloga o fitoterapii “Medycyna dawna i współczesna”