W dniu 25 października 2014 r. odbyła się w Toruniu konferencja naukowa „Świat bez raka – naturalne metody zapobiegania i leczenia”. Z tej okazji przekazujemy gorące podziękowania Pani Lenie Huppert i dr Dorocie Staszewskiej z Fundacji Qlt z Warszawy – inicjatorkom i organizatorkom konferencji „Świat bez raka – profilaktyka i naturalne terapie antynowotworowe”, która odbyła się w Warszawie w dniach 24-25 maja 2014 r. za inspirację i okazaną pomoc.

Serdecznie dziękujemy naszym prelegentom, znakomitym wykładowcom, którzy wsparli naszą ideę i zgodzili się przygotować i wygłosić swoje wykłady:

  • prof. dr hab. Iwona Wawer – Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny,
  • prof. dr hab. Wiesław Kozak – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Zakład Immunologii, dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska,
  • dr n. med. Irena Dawidiuk – Centrum Dietetyczne Futura Wrocław,
  • dr Jerzy Gubernator – Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii,
  • dr n. biol. Henryk Różański – prezes Polskiego Towarzystwa Zielarzy i Fitoterapeutów,
  • dr n. med. Dariusz Rembisz – Centrum Medyczne Onkologii i Hipertermii w Warszawie.

Dziękujemy także Pani dr Sylwii Wrotek z Zakładu Immunologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za poprowadzenie konferencji oraz za konsultacje merytoryczne podczas przygotowywania konferencji, a także Panu Bronisławowi Chmielewskiemu – prezesowi Fundacji Onkologicznej Nadzieja za dobre rady.

Konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem – dziękujemy wszystkim obecnym za tak liczne przybycie i wszystkie komentarze.

Realizacja konferencji byłaby niemożliwa bez wsparcia sponsorów i darczyńców. Bardzo Państwu dziękujemy i wierzymy, że w przyszłości będą Państwo również ambasadorami tej ważnej sprawy.