Szkoły uczestniczące w programie (zamknięcie listy nastąpi na koniec kwietnia):

  1. Szkoła Podstawowa nr 2 w Chełmży (87 dzieci)
  2. Szkoła Podstawowa im. Dariusza Kołodziejka w Stolnie (16 dzieci)
  3. Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Butterfly School w Toruniu (30 dzieci)
  4. Szkoła Podstawowa nr 35 w Toruniu (86 dzieci)
  5. Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Kujota w Wybczu (15 dzieci)
  6. Szkoła Podstawowa w Kokocku (21 dzieci)
  7. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stanisława Staszica w Chełmnie
  8. Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego z Grabowa w Warszewicach (29 dzieci)
  9. Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krusinie
  10. Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Dominika Savio w Toruniu (25 dzieci)