talerzFundacja Instytut „Zdrowie z Natury” przy udziale Katedry Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania UMK w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy realizuje program „Edukacja żywieniowa dzieci klas I i II szkół podstawowych oraz ich rodziców z powiatu toruńskiego i chełmińskiego”, który jest współfinansowany ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Celem programu jest zwiększenie wiedzy dzieci i dorosłych o żywieniu sprzyjającym zdrowiu oraz kształtowanie pozytywnych nawyków żywieniowych. Odpowiednie żywienie wpływa na prawidłowy rozwój dzieci w wieku wczesnoszkolnym i zapobiega zaburzeniom odżywienia (niedożywienie, nadwaga, otyłość) oraz niezakaźnym chorobom dietozależnym w wieku dorosłym. Programem objętych zostanie 400 dzieci oraz ich rodziców w liczbie ok. 400 osób.

W ramach programu zostaną również przeprowadzone bezpłatne badania stanu odżywienia dzieci (pomiary antropometryczne), sposobu żywienia i preferencji żywieniowych dzieci. Każdy z rodziców otrzyma również indywidualną ocenę stanu odżywienia dziecka wraz z zaleceniami dietetyka (rynkowa wartość badania to 300 złotych). Badania te zostaną powtórzone na koniec projektu w celu weryfikacji skuteczności działań edukacyjnych.

Program współfinansowany przez                                                                    Program realizowany przy udziale

logo_woj_kuj_pom                                                                                             CM_www