talerzFundacja Instytut „Zdrowie z Natury” przy udziale Katedry Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania UMK w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy realizuje program „Edukacja żywieniowa dzieci klas II i III szkół podstawowych oraz ich rodziców z powiatów toruńskiego i chełmińskiego”, który jest współfinansowany ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

„Edukacja żywieniowa dzieci klas II-III szkół podstawowych oraz ich rodziców z powiatów toruńskiego i chełmińskiego” dotyczy realizacji programu edukacyjnego dla dzieci klas II-III dziewięciu szkół podstawowych w miejscowościach położonych na terenie powiatu toruńskiego i chełmińskiego (Toruń, Chełmża, Chełmno, Wybcz, Warszewice, Kokocko, Krusin, Stolno) i jest kontynuacją zadania pt. „Edukacja żywieniowa dzieci klas I-II szkół podstawowych oraz ich rodziców z powiatu toruńskiego i chełmińskiego” realizowanego w roku 2015. W okresie kwiecień-grudzień 2016 roku w szkołach w powiecie toruńskim i chełmińskim przeprowadzonych zostanie łącznie 16 spotkań: 8 spotkań z dziećmi w 21 klasach i 8 z rodzicami. Tematyka zajęć warsztatowych obejmuje komponowanie zdrowego jedzenia, nauki czytania etykiet i składników pożywienia oraz wagi jedzenia w kontekście zdrowia. Ponadto zaplanowano edukację żywieniową rodziców poprzez „newsletter”, wykłady przy okazji wywiadówek oraz 2 warsztaty kulinarne.

Ze względu na dotychczasowe doświadczenia związane z edukacją rodziców zdecydowaliśmy się na zmianę kanału edukacji żywieniowej, polegającą na przekazywaniu informacji żywieniowych i przepisów kulinarnych rodzicom poprzez wiadomość e-mail w formie „newslettera”, rzadsze spotkania w szkole, w formie wykładów oraz 2 warsztaty kulinarne (po 2 godziny każdy) na terenie Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich.  Do udziału w warsztatach kulinarnych zaprosimy rodziców wraz ich dziećmi, w celu prezentacji potraw łatwych do przygotowania, konkurencyjnych dla wysokoenergetycznej i ubogowartościowej żywności dostępnej w sklepach. 

Warsztaty kulinarne pod przewodnictwem Dietetyka i wykwalifikowanych Kucharzy, to nie tylko okazja do zdobycia nowych umiejętności, lecz również możliwość spędzenia czasu z dzieckiem i zacieśnienia więzi rodzinnych. W ramach warsztatów odbędzie się konkurs z nagrodami. W konkursie zostaną wyłonione 3 zespoły „rodzic-dziecko”.

W ramach zadania zostaną również przeprowadzone kontrolne badania stanu odżywienia dzieci (pomiary antropometryczne), sposobu żywienia i preferencji żywieniowych dzieci oraz wiedzy żywieniowej rodziców. Badania te zostaną powtórzone na koniec projektu w celu weryfikacji skuteczności działań edukacyjnych.

Na zakończenie projektu zostanie opracowany raport z przeprowadzonych badań.

Program współfinansowany przez                                                                    Program realizowany przy udziale

logo_woj_kuj_pom                                                                                             CM_www