W 8 grudnia odbyły się ostatnie zajęcia z projektu „Edukacja żywieniowa dzieci klas II-III szkół podstawowych oraz ich rodziców z powiatu toruńskiego i chełmińskiego”. Projekt jest realizowany od dwóch lat. Dzięki zajęciom z dietetykiem Agnieszką Augustyniak, dzieci usystematyzowały swoją wiedzę o żywieniu oraz kształtowały pozytywne nawyki żywieniowe. Podczas trwania programu zostały przeprowadzone również bezpłatne badania antropometryczne, na podstawie których rodzice otrzymali indywidualną diagnozę dziecka.