W działalność fundacji włączają się jej członkowie:

Agnieszka Augustyniak – specjalista do spraw żywienia, ukończyła studia magisterskie ze specjalizacją dietetyka kliniczna na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy, doktorantka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum Wydziału Nauk o Zdrowiu. Ukończyła kurs Diet coaching`u i Psychodietetyki. Od 2013 roku bierze udział w projekcie badawczym „Wojewódzki program zapobiegania niedożywieniu, nadwadze i otyłości poprzez poprawę żywienia u dzieci klas 1-3 szkół podstawowych (w wieku 6-9 lat)” koordynowanym przez prof. dra hab. n. med. Macieja Świątkowskiego. Od początku uczestnictwa w projekcie przebadała wraz z zespołem ponad dwa tysiące dzieci z województwa kujawsko-pomorskiego. Ponadto nabyła umiejętności w zarządzaniu zespołem badawczym, kompletowaniu i archiwizacji danych.

Katarzyna Manzi ekonomista i prawnik, menadżer z wieloletnim doświadczeniem zarówno w prywatnych firmach jak i korporacjach, posiada wieloletnie doświadczenie jako konsultant i coach, prowadzi aktywny tryb życia – biega, jeździ na rowerze i nartach, posiada pierwszy stopień płetwonurkowy CMAS.