Fundacja Instytut „Zdrowie z Natury” została powołana w lutym 2014 roku przez Katarzynę Kamińską, Magdalenę Kołtuńską i Małgorzatę Zalewę celu promocji zdrowego stylu życia i profilaktyki zdrowotnej poprzez wskazanie zdrowego odżywiania jako podstawowej zasady utrzymania dobrego stanu zdrowia i zapobiegania chorobom dietozależnym.

Fundacja zajmuje się działalnością:

  • edukacyjną w zakresie rozpowszechniania wiedzy w dziedzinie zdrowego żywienia i zależnościach pomiędzy dietą a stanem zdrowia, skierowana w szczególności do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, młodzieży, kobiet (szczególnie w ciąży), seniorów, a także do instytucji;
  • naukową polegającą na gromadzeniu wiedzy na temat zdrowego odżywiania i wspieraniu wymiany naukowej w tym zakresie.