W dniach 20-21 października 2017 r. Polskie Towarzystwo Hipertermii Onkologicznej (PTHO) organizuje konferencję p.t. „Miejsce Hipertermii w Polskiej Medycynie”.

Rozwój nowych technologii leczenia w radioterapii i chirurgii, postęp w leczeniu systemowym, wprowadzenie coraz nowocześniejszych metod diagnostycznych przyczyniają się do realizacji lepszych wyników leczenia z respektowaniem jakości życia pacjenta onkologicznego. Hipertermia jako terapia wspomagająca w onkologii w znaczący sposób wpisuje się w proces poprawy jakości życia leczonego pacjenta zgodnie z założeniami leczenia integracyjnego w onkologii.

Na tegoroczną konferencję zostali zaproszeni wybitni naukowcy z dziedziny hipertermii z różnych  stron świata. Oprócz polskich wykładów usłyszymy wystąpienia gości z USA, Holandii, Szwajcarii, Niemiec, Rosji i Chin. Tematem wiodącym Konferencji będą współczesne metody zastosowania hipertermii w leczeniu onkologicznym oraz aktualny stan badań klinicznych w tym kierunku. Przedstawimy standardowe sposoby leczenia systemowego w połączeniu z metodą hipertermii. Jedna z sesji poświęcona zostanie procesom immunologii i biologii molekularnej występujących w trakcie leczenia hipertermią.

Konferencja odbędzie się prestiżowym obiekcie hotelowym w Piekarach Śląskich. Więcej informacji i formularz zapisu online na http://www.konferencja2017.ptho.pl/

Program Konferencji PTHO 2017

Lista wykładowców Konferencja PTHO 2017