1 kwietnia 2017 r. o godz. w Centrum Edukacji Młodzieży „CEM” w Górsku odbędzie się seminarium pod hasłem – „Lepiej zapobiegać niż leczyć”.

Spotkanie stwarza możliwość zdobycia wiedzy i wymiany poglądów w zakresie realnej ochrony zdrowia. Każdy wykład jest dopełniony otwartą dyskusją. Tematyka jest zaś odpowiedzią na aktualne potrzeby i zainteresowania Państwa.

Ważnym elementem konferencji jest stworzenie uczestnikom możliwości dotarcia do publikacji oraz produktów, które pozwolą właściwie zadbać o zdrowie, dlatego zaprosiliśmy wybrane firmy, które będą miały możliwość zaprezentowania na stoiskach swoich produktów.
Zapraszamy Wszystkich, dla których zdrowie nie jest jedynie zagadnieniem życzeń i toastów!!!

  1. Prelegenci:
  2. Dr Ryszard Grzebyk
  3. Dr Andrzej Kołakowski
  4. Ks. Dr Eugeniusz Marciniak
  5. Dr Jan Sierocki
  6. mgr Leszek Zabrocki

Miejsce: Centrum Edukacji Młodzieży „CEM” w Górsku im. Ks. Jerzego Popiełuszki, Górsk, ul. ks. B. Markiewicza 10
Termin: 01.04.2017 (sobota) godz. 9:00 do 16:00
Organizator: Biuro Promocji Zdrowia „Zdrowe Nogi” Ul. Spółdzielcza 11, 87-134 Górsk, tel. 695 150 522