talerzNa konferencji przekazaliśmy materiały edukacyjno-badawcze w postaci teczek z kompletami dokumentów: informacje o programie, formularz zgody na dwukrotne wykonanie pomiarów antropometrycznych oraz pomiaru ciśnienia krwi, a także ankietę żywieniową. Uprzejmie prosimy o przekazanie dokumentów rodzicom dzieci z klas I, objętych programem edukacji żywieniowej oraz zebranie ich do 1 maja 2015 roku. Ankiety posłużą zarówno do oceny nawyków żywieniowych dziecka, jak i do zapisu pomiarów antropometrycznych, na podstawie których wykonana zostanie analiza i ocena stanu odżywienia dziecka. W załączniku przesyłamy prezentację mgr Agnieszki Augustyniak, dotyczącą planowanych działań w ramach programu edukacji żywieniowej.
Terminy badań, zajęć edukacyjnych dla dzieci i warsztatów edukacyjnych dla rodziców zostaną uzgodnione drogą telefoniczną/mailową z Panią Agnieszką Augustyniak (tel. 669-639-871 lub aga_0829@wp.pl). W związku z powyższym uprzejmie prosimy o przesyłanie planów lekcji klas dzieci biorących udział w programie, obowiązujących w maju i czerwcu 2015 roku. Prosimy również o podanie dni, w których zajęcia dla dzieci/rodziców nie mogą się odbyć w szkole ze względu na zaplanowane działania, np. wycieczka szkolna.