Konf_wit_DW dniach 16-17.10.2015 w Centrum Konferencyjnym Muranów w Warszawie odbędzie się 2 Międzynarodowa Konferencja pt. „Witamina D – minimum, maximum, optimum”.Organizatorzy są przekonani, że program naukowy konferencji oraz uczestnictwo wybitnych wykładowców z Polski, wielu państw Europy oraz z Kanady i USA, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Kenii stanowią o sukcesie spotkania, które już w chwili obecnej wzbudza bardzo duże zainteresowanie w środowisku medycznym.

Organizacja konferencji dotyczącej witaminy D i jej znaczenia w profilaktyce chorób cywilizacyjnych wynikła z potrzeby ciągłego upowszechniania tej wiedzy w środowisku medycznym i w społeczeństwie. Wyniki badań z ostatnich lat dokumentują wiele korzyści wynikających z działania witaminy D na organizm człowieka na wszystkich etapach jego życia. Do niedawna deficyty witaminy D łączono najczęściej z ryzykiem rozwoju krzywicy. Obecnie obniżone zasoby ustrojowe witaminy D postrzega się jako ważny dodatkowy czynnik ryzyka wielu chorób cywilizacyjnych takich jak choroby nowotworowe, choroba sercowo-naczyniowa, nadciśnienie tętnicze, schorzenia autoimmunologiczne, choroby i zaburzenia metaboliczne, choroby infekcyjne wynikające z obniżonej odporności oraz wiele zaburzeń neuropsychiatrycznych. Wzrastająca liczba dowodów korzystnego działania witaminy D na organizm człowieka stała się podstawą do opracowania i opublikowania w roku 2013 Środkowoeuropejskich zaleceń dotyczących profilaktyki niedoborów witaminy D. Niestety, zasady suplementacji witaminą D, zarówno w Polsce jak i innych krajach, wciąż są rygorystycznie przestrzegane jedynie w pierwszych miesiącach życia, a później witamina D nie jest podawana lub jest podawana sporadycznie. Naturalną konsekwencją tej sytuacji jest konieczność ciągłego uświadamiania społeczeństwu oraz środowisku medycznemu, jaką rolę odgrywa witamina D w rozwoju i funkcjonowaniu organizmu ludzkiego. Uważamy, że niezbędne i celowe jest upowszechnienie wiedzy dokumentującej znaczenie tej ważnej witaminy dla zdrowia dzieci, młodzieży, osób aktywnych zawodowo oraz seniorów.

Więcej informacji na http://witaminad.waw.pl/program